List of Services Performed..

Annaprasanam

Engagement

Pumsavanam

Ayusha Homam

Gruhapravesam

Rudrabhishekam

Aksharabhyasam

Ganapathi Homam

Seemantam

Amavasya Tarpanam

Graha Santhi

Satyanarayana Swamy Vratham

Amavasya Pitru Trarnam

Jatakarma

Shasthipurthi

Bhagavathi Seva

Kalyanotsavam

Satabhishekam

Bheemaratha Santhi

Kanyakaparameswari Puja

Sudarshana Homam

Bhoomi Puja

Mrutyunjaya Japam

Sri Chakraradhana

Bhagavad Geeta Yagnam

Mrutyunjaya Homam

Sai Vratam

Chandi Homam

Namakaranam

Tulasi Vivaham

Chowlam

Nalavestana Shanti

Ugraradha Shanthi

Durga Puja

Navagraha Japam

Upanayanam

Dhanvantari Homam

Nakshatresti

Vivaham

Durga Homam

Navagraha Homam

Vijaya Ratha Santhi

Let Noble Thoughts Come To Us From Every Side!

Priest Chakravarthy
11600, SW 2nd St, 207 Pembroke Pines FL-33025
Home :954-353-4543
Cell :954-608-3424 / 954-272-2194
E-mail : priestchakravarthy@gmail.com

Please Note..

Kalyan Chakravarthy is well versed with several Indian lanuages.

** Self transportation is available to your home.